همکاری با خونگی دات نت

خونگی دات نت جهت تکمیل کادر خود در مشاغل زیر نیرو می پذیرد

آشپز (جهت مشاهده شرایط همکاری در این زمینه به قسمت "در خونگی دات نت آشپزی کنید" در پایین صفحه مراجعه نمایید)

شیرینی پز (جهت مشاهده شرایط همکاری در این زمینه به قسمت "در خونگی دات نت آشپزی کنید" در پایین صفحه مراجعه نمایید)

پیک موتوری 

بازاریاب حضوری

مسئول پیگیری تلفنی

حسابدار

لطفا جهت ثبت نام در هر قسمتی به لینک "بازاریاب ها" در قسمت پایین سایت مراجعه فرموده و فرم ثبت نام را تکمیل نمایید.

ما در اولین فرصت با شما تماس گرفته و در طی قراری با شما در رابطه با هر بخشی که در آن مایل به همکاری هستید مصاحبه حضوری خواهیم داشت.

لطفا در هنگام پر کردن فرم درقسمت "سایت"  شغل پیشنهادی خودتان را برای همکاری بنویسید.