در خونگی دات نت آشپزی کنید

فرآیند ثبت نام در خونگی دات نت
1- ثبت نام اولیه:  
فرم ثبت نام را پر کنید. در قسمت "وبسایت" در این فرم حوزه کاری خود را بنویسید. بعد از آن ما با شما تماس خواهیم گرفت و یک قرار کاری حضوری در دفتر خونگی دات نت برای شما تنظیم می کنیم.

2- ارسال تست:
در این مرحله شما 2 نوع غذای مختلف را طبخ کرده (غذاهایی که بیشترین مهارت را در پخت آنها دارید) و با هماهنگی برای ما ارسال خواهید کرد. غذاها توسط کارشناس خونگی دات نت بررسی شده و در صورتی که میانگین امتیاز غذاها بالاتر از ۴ (از ۵) باشد، وارد مرحله بعد خواهید شد.
توجه داشته باشید که غذاهای پخت شده به صورت تک پرسی بسته بندی شود تا بتوان از خد غذای تولید شما عکس گرفته و در سایت قرار داد. زیرا ما معتقدیم مشتری باید دقیقا همان محصولی را دریافت نماید که در سایت می بیند.

***تست رایگان است***  
توجه کنید که غذاهای تست رایگان است و در صورت رد یا تاییدشدن غذا، خونگی دات نت هزینه‌ای بابت آن به شما پرداخت نمی‌کند.

3- جلسه حضوری: 
در این مرحله طبق زمان‌بندی به دفتر خونگی دات نت مراجعه خواهید کرد. دستورالعمل‌های جامع خونگی دات نت شامل اصول بهداشتی، نحوه طبخ غذا، میزان مواد اولیه غذاها، راهنمای تهیه مواد خام، نحوه بسته‌بندی، نحوه قیمت‌گذاری و پاداش و جرایم را دریافت خواهید کرد.

4-کارت بهداشت: 
در این مرحله باید به یکی از مراکز بهداشت سطح شهر مراجعه کرده و جهت دریافت کارت بهداشت ثبت‌نام کنید. پس از شرکت در آزمایش‌های لازم، ظرف حدود یک هفته کارت شما صادر خواهد شد.

5-بازدید: 
در مرحله بعدی کارشناس خونگی دات نت از آشپزخانه منزل شما بازدید به عمل می‌آورد و چک لیست رعایت موارد بهداشتی را بررسی خواهد نمود.

تبریک، اکنون شما به جمع آشپزهای خونگی دات نت پیوسته اید.

موارد مالی:
قیمت گذاری غذاها از طرف سایت خونگی دات نت انجام می شود.
قیمت گذاری شیرینی ها، فینگرفود ها و محصولاتی که کار دست در آنها مهمتر از مواد اولیه است از طرف خود افراد انجام می شود و خونگی دات نت در قبول یا رد قیمت پیشنهاد شده مختار است.
تسویه حساب به صورت روزانه پس از دریافت غذاهای طبخ شده و از طریق حساب بانکی شما انجام خواهد شد.