شرایط استرداد کالا

مجموعه ی خونگی دات نت مفتخر است به پاس اعتماد شما به این فروشگاه در رابطه با تمامی کالاهای خود شرایط بازپسگیری را رعایت نماید. با توجه به حساسیت مواد غذایی و پراکندگی ذائقه های مختلف در این زمینه، چهارچوبی برای بازپس گیری تعیین شده است که در زیر به آن اشاره شده است.

موارد قابل قبول برای استرداد غذاهای گرم

- استفاده از گوشت قرمز غیر گوسفندی مگر اینکه در خود سایت ذکر شده باشد

-استفاده از برنج غیر ایرانی مگر اینکه در خود سایت ذکر شده باشد

-بوی نامطبوع غذا (سوختگی و بوی زهم)

-شوری، ترشی و شیرینی خارج از حد متعارف مگر اینگه میزان را مشتری ذکر کرده باشد که در فاکتور سفارش ثبت می شود

*** کم نمکی، کم ترشی و کم شیرینی بودن با توجه به اینکه در هنگام مصرف قابل برطرف کردن است مشمول باز پس گیری نمی باشد

- نپختگی غذا

برای باز پس گیری غذا باید تا قبل از یک ساعت از تحویل غذا با کارشناسان خونگی دات نت تماس حاصل فرمایید. بعد از تماس پیکی به مقصد شما ارسال می گردد تا غذای نامطلوب شما را تحویل گرفته و به دفتر خونگی دات نت منتقل کند تا بررسی های کامل برای جلوگیری از تکرار این مساله صورت گیرد. لذا لازم است حد اقل نیمی از غذای تحویل داده شده به شما برای ما باز پس فرستاده شود.

لازم است مشتری قسمت استرداد کالا را در سایت تکمیل نماید تا دلیل نارضایتی ایشان در چرخه اقدام قرار گیرد

***بدیهی است در صورتی که تمام و یا بیشتر غذا مصرف شده باشد به گونه ای که دیگر امکان بررسی کیفی بر روی آن امکان پذیر نباشد، امکان باز پس فرستان کالا از مشتری صلب خواهد شد.***

در صوت تایید نامطلوب بودن غذا، کل مبلغ آن غذا به حساب شخص باز پس فرستاده می شود.

با امید به اینکه همیشه از خدمات ما حد اکثر رضایت مندی را داشته باشید.